ČAK I METAL IMA OGRANIČEN ROK TRAJANJA

cak i metal5

Postarajmo se da bude ispravno zaštićen

 

Materijali kao što su gvožđe, cink, bakar, aluminijum i drugi metali kosriste se svuda. Skoro u svakom domu možemo pronaći ograde, stepenice, prozore, vrata, radijatore ili druge komade nameštaja s metalnim elementima. Često se dešava da slabo zaštićene ili potpuno nezaštićene površine promene svoj prvobitni izgled ili postanu oštećene usled atmosferskih uticaja.

Ovog puta predočavamo najčešće greške koje se javljaju prilikom zaštite metala i zašto do njih dolazi:

 • Loše prianjanje premaza – površina je nedovoljno očišćena, postoje masnoće, rđa i ostaci sredstva za uklanjanje boje, na površini postoji kondenzovana vodena para
 • Rđa – premaz je nanesen bez prethodnog korišćenja osnovnog premaza, površina je nedovoljno očišćena
 • Slabo razmazivanje boje, tragovi četke – korišćeno je previše boje ili neodgovarajući razređivač, donji slojevi su nagomilani, temperatura je bila previsoka
 • Gruba površina – slojevi nisu izbrušeni
 • Mek i neotporan sloj boje – pojedinačni slojevi naneti su previše brzo jedan za drugim ili je boja bila previše gusta
 • Slaba pokrivnost i neodgovarajuća zaštita – boja je bila previše retka i preterano razređena
 • Duže vreme sušenja, mat izgled i tekstura kore narandže – boja je naneta pri previsokoj ili preniskoj temperaturi i vlažnosti vazduha, korišćen je neodgovarajući razređivač
 • Grudvice u boji – nisu korišćeni preporučeni razređivači
 • Boja se ne suši – hemijska sredstva za uklanjanje boje nisu dobro uklonjena, vlažnost je previsoka, a temperatura preniska, boja je naneta previše gusto u jednom sloju
 • Porozna površina – boja je naneta previše tanko, boja je bila previše razređena
 • Boja puca, tanke pukotine i nabori – nerazređena boja naneta je u jednom debelom sloju
 • Ljuštenje – površina je bila nedovoljno očišćena, a stari premazi koji više nisu prianjali za površinu bili su loše uklonjeni, alati su nedovoljno očišćeni, nije korišćen odgovarajući osnovni premaz
 • Vidljiva udubljenja ispod boje – oštećenje na površini nije bilo popravljeno
 • Grudvica na površini – alati i površina nisu dobro očišćeni, nije korišćen odgovarajuči posnovni premaz