E sad možeš da betoniraš!

Baumit samo dodaj vodu

Na prvi pogled nebitna informacija, no ako malo zastaneš i zamisliš se, shvatićeš koliko ti proizvod Beton B20 iz kompanije Baumit može i pomoći ali i zabaviti.

Proizvod koji od pre nekoliko nedelja možete i kod nas naći je u stvari fabrički umešan suvi beton klase čvrstoće C16/20 (ovo vam verovatno ništa ne znači). Otporan je na smrzavanje i takav pogodan za sve vrste betoniranja, kako manjih tako i nekih većih površina. Može da se koristi za betoniranja u i van kuće, u dvorištu, za izradu temelja, za betoniranje sa oplatama, stepeništa prozorskih elemenata, ukrasnih stubova, trotoara, staza za postavljanje ploča za popločavanje, ograda, terasa, za popravku i sanaciju nekonstrukcijskih betonskih elemenata. Može se koristiti za izradu nagiba betona na balkonima i terasama, kao i za izradu podova na drenažnom sloju u garažama i podrumima. Idealan za postavljanje različitih elemenata na igralištima za decu (ljuljaške. klackalice, tobogani..).

Najvažnije od svega je što se može koristiti na nepristupačnim mestima gde nema struje, nema mogućnosti za dostavu materijala za pravljenje betona i slično. Da, nema peska, nema lopatanja, nema prašine!

A kako se koristi?

Pre početka radova potrebno je proveriti podlogu u smislu čvrstine, ravnine i sadržaja čvrstih delova.  Sva betoniranja se izvode prema uobičajenim postupcima. Beton se zameša u mešalisi sa slobodnim padom, protočnoj ili ručnoj mešalici. Sveži beton je potrebno ugraditi u najkraćem vremenskom roku i potrebno ga je transportovati od mešanja do mesta ugradnje na način da ne dolazi do segregacije. Prilikom ugrađivanja izbegavati slobodan pad preko jednog metra. Beton odgovarajuće konzistencije ugrađuješ i zaglađuješ.  Da, koliko vode treba dodati, a? E to zavisi od željene konzistencije betona (od tvrdo do plastično) i to vodom iz vodovoda do maksimalno 3-4 litra po džaku. Sa jednim džakom možete izbetonirati do jednog kvadratnog metra u debljini od 1cm.

Verovali ili ne, predmeti na slikama ispod, su baš od ovog betona napravljeni!